Dla nosa i jego funkcjonowania Nos jest początkiem układu oddechowego i stanowi jego ochronę aż do samych płuc.
Zdrowy nos samoczynnie oczyszcza powietrze, zabezpieczając płuca przed kurzem,
pyłkami i innymi ciałami obcymi. Ogrzewa zbyt zimne powietrze i nawilża zbyt suche
powietrze. Tym samym zapewnia drogom oddechowym optymalny klimat.

Bardzo ważną rolę w spełnianiu tego zadania odgrywa śluzówka nosa, która wyściela
wnętrze jam nosa "płaszczem ochronnym". Jest w większej częsci powleczona płynną
warstwą oczyszczającą, która dzięki nabłonkowi migawkowemu jest w ciągłym ruchu.

Idealnymi warunkammi dla funkcjonowania błony śluzowej nosa jest klimat morski,
gdzie występuje wysoka wilgotność powietrza i duża zawartość soli w powietrzu.
Takie warunki są dostępne codziennie tylko niewielu ludziom.